9.1 Layoutstiler – CURB

Jeg har jobbet lenge med denne oppgaven nå. Har prøvd å forstå hvordan man skal plassere de ulike elementene der man ønsker, men får det ikke til i Adobe Dreamweaver, eller at det fungerer på mitt enkle nettsted.

Jeg velger å avslutte denne oppgaven nå, jeg må komme meg videre. Derfor har jeg kun lagt til layouten jeg har jobbet med i et eget html, og laget en egen mappe med aktiviteter. Jeg er fullt klar over at dette er den enkle løsningen, men jeg får heller prøve igjen senere og lære litt mer om nøyaktig plassering av elementer først.

Her er linken til denne oppgaven, her.

Nå skjønner jeg iallefall hvordan man legger til et eget html dokument for en oppgave, slik jeg ikke helt forsto til Flash-oppgaven min. Det var selvfølgelig veldig enkelt, og problemet  var at ingen helt forsto spørsmålet mitt. Blir spørsmålene for enkle er det vel vanskelig for andre å svare. Derfor får jeg jobbe mye med å forstå hvordan man plasserer elementer fremover, slik at jeg kan få gjort denne aktiviteten ordentlig. Jeg savner leksjoner om dette, og synes det er svært vanskelig å finne ut av slike ting på egen hånd. Koding er ikke lett.

– Annette B. D.

9.1 Layoutstiler – CURB – Skisser

Dette semesteret skal du utarbeide layout for CURB magasinet sin hovedside på nettet. Dere skal bruke de samme elementene som ble brukt til det trykte magasinet, se her. Følgende krav er satt til aktiviteten:
– Minimum 6 analoge eller digitale skisser. Test ut layoutstilene; symmetrisk, asymmetrisk og kombinasjon.
Velg en av skissene.
– Lage en wireframe av denne skissen, hvor en grid skal brukes som hjelpemiddel.
– Utarbeid det ferdige designet i Photoshop eller InDesign.
– Produser dette som en HTML fil, bruk CSS til layout.
– Legg opp nettsiden i en egen mappe med navn: aktiviteter, på deres ftp server og begrunn valg av layout og design på din reflekterte dagbok.

CURB magasinet er et fiktivt magasin som blir brukt i øvelser til utarbeidelse av layout. Se mitt ferdige eksempel til det trykte magasinet, her. Dette ble utført forrige semester, og dette semesteret skal jeg jobbe videre med CURB-magasinet, samt elementene jeg har valgt. Dette virker som en ganske krevende oppgave, spesielt tids – og design messig. Grid er et svært viktig hjelpemiddel i layout, både for trykk og web. Gjennom denne aktiviteten skal jeg erfare hvordan grid blir brukt i arbeid for web.

Hittil har jeg lest alle HTML-leksjoner om grid, og brukt gode, relevante linker for grid for videre lesing. Jeg har brukt tid på å gå gjennom HTML og CSS, ved å se tilbake på tidligere oppgaver og leksjoner. Nå er første punkt i oppgavens krav utført; skisser. Jeg valgte å starte med analoge skisser, og det ble totalt 12 stk. Det fungerer bedre for meg å ha mange forslag, for deretter å oppnå et bedre resultat. Her er skissene som er utarbeidet til denne oppgaven, hvor plassering og form har blitt vektlagt:

Videre kommer jeg til å lage noen digitale skisser, og se hvordan de ulike forslagene fra de analoge skissene fungerer. Det forslaget jeg synes fungerer best, er det jeg kommer til å jobbe videre med. Først må jeg lage en wireframe, og deretter begynne arbeidet med layout (og grid som hjelpemiddel) i Photoshop eller InDesign.

– Annette B. D.