Learning activity week 4 – Question 4

4. Watch the prescribed Adobe Illustrator video on Lynda.com and complete the exercise files.

Gjennom Noroff har jeg tilgang til Lynda.com sine videoer gjennom 3 og 4.semester, dette er vanligvis noe man må betale for. Dette opplegget har jeg fullført: Up and Running with Illustrator with Deke McClelland. Videoene hadde en varighet på ca.3 timer, men med stopp underveis og notatskriving, samt prøvelse underveis i programmet med oppgave-filene tok dette mye lengre tid enn forventet. Men til gjengjeld har jeg lært utrolig mye, og fått med meg mange gode tips og shortcuts.

1. Introduction, Documents and Setup – Her har jeg øvd på å sette opp et dokument, sette opp artboardet, samt hvordan man deler opp og holder orden på illustrasjoner.

2. Drawing Fundamentals – Her har jeg øvd på lage guides and grids, lage grunnleggende former og testet ut ulike tegneverktøy (brushes).

3. Text and formatting – Her har jeg øvd på plassering av tekst, form, størrelse, font etc.

4. Fills and strokes – Her har jeg øvd på stroke (linjen rundt tekst eller objekter) og fyll-farge, samt hvordan man kontrollerer dette og oppnår et bedre resultat.

5. Edits and transformations – Her har jeg øvd på å organisere layers, kombinere paths, scaling, rotating, selecting, grouping and isolating.

 

6. Drawing Freeform Outlines – Her har jeg øvd på å bruke pen tool, kontrollere anchor og handles, forandre en outline og lage en path.

 

7. Dynamic Effects – Her har jeg øvd på å lage runde hjørner istedenfor spisse, bruke transform effekten og live paint bucket tool.

 

8. Saving and exporting –  Her har jeg øvd på å lagre et bilde, og forstå hvordan de ulike formatene egner seg til ulike prinsipper, samt hvordan jeg eksporterer et bilde.

 

– Annette B. D.

Learning activity week 4 – Question 3

Use your graphite, eraser, eraser putty and blending stub to sketch spheres using the following techniques: hatching and cross hatching, blending, rendering, squiggly lines and cross contour lines.

Først leste jeg gjennom pensum, videre så jeg videoer om skravering, som det var linket til fra pensum. Her er noen av de jeg synes var mest nyttige i forhold til denne aktiviteten:

http://thevirtualinstructor.com/hatchingcrosshatching.html

Videre fant jeg frem tegnepapir, viskelær, blyantsett, og et mykt viskelær. Deretter startet jeg å utforske de ulike skraverings-teknikkene presentert over i oppgaveteksten.

Over er mitt første og andre resultat av denne oppgaven. Jeg ønsket å utføre det to ganger både for å se om det ble noen forbedring og for å presse meg selv til å gjøre det riktig. Blending teknikken var mest utfordrende siden jeg ikke har noe riktig blendings-verktøy, og måtte bruke fingeren. Erfaringen fra denne aktiviteten kommer jeg til å ta med meg videre, og prøve ut i fremtidige skisser – om det lar seg gjøre.

– Annette B. D.

 

Learning activity week 4 – Question 1 and 2

1. Define, in our own words, the printmaking terms.

2. Find examples on the internet to represent each of those terms.

Det er alltid lurt å ha noe kunnskap rundt ulike metoder og begreper innen printing og trykking. Det handler om en mengde mekaniske teknikker som kan brukes for å gjengi et bilde flere ganger, med unntak av monotrykk. Som oftest blir noe trykt på et papir, og enten for hånd eller med presse/maskin.

Nå vil jeg presentere noen begreper innen printing og trykking:


Wood engraving = Tresnitt/Xylografi – Bildet blir skåret ut fra et trestykke. Denne formen for trykking er et høytrykk, som vil si at det som skal trykkes (avgi farge) er opphøyd. Det som skal være hvitt i bildet skjæres bort med kniv. Videre påføres blekk og man lager et avtrykk på papir, enten for hånd eller med presse. Trykket over er laget av Gustav Emil Holter (1859 – 1940), Norges fremste xylograf.


Linocut = Linoleumstrykk/Linosnitt – Bildet blir skåret ut fra et stykke myk linoleum, som er et materiale som brukes i gulvbelegg. Denne formen for trykking er et høytrykk, som vil si at det som skal trykkes (avgi farge) er opphøyd. Det som skal være hvitt i bildet skjæres bort med kniv (se bildet over). Man kan bruke flere farger, men svart/hvitt er vanligst. Linoleumsplaten tåler maksimalt 30-50 avtrykk. Bildet over er av Edward Munch.

Denne formen er trykking har jeg selv prøvd ut, dette på Videregående. Du starter med å lage en tegning, og deretter fører dette over på linoleumsplaten. Videre huler man ut tegningen med diverse kniver og annet utstyr. Tilslutt fyller man på blekk og trykker på papir, for hånd eller med presse. Jeg har klart å finne frem mitt arbeid utført i 2008, med inspirasjon fra eventyr – slik ser det ut:

 


Drypoint = Koldnålsradering – Bildet blir skåret ut av plater laget av sink, kobber eller pleksiglass, hvor man bruker verktøy som kalles koldnåler. Disse nålene etterlater spor, og kantene blir røffe, derfor anbefales det å være litt forsiktig. Denne formen for trykking er et dyptrykk, som vil si at blekket blir smurt ned i platen (sporene som danner bildet). Det som skal være hvitt i bildet er opphøyd, altså det motsatte av høytrykk. Tilslutt trykker med planten på papir med en presse.


Denne formen for trykking har jeg selv prøvd ut, dette på Videregående. Oppgaven var å lage et bildet inspirert av Kittelsen. Både kobberplaten og selve trykket har jeg klart å finne igjen, slik ser det ut:

 

 


Etching Etsning – Bildet blir til ved at voks blir tilført en stiv metallplate, for deretter å skrape vekk det som er ønskelig for å danne et bilde. Denne formen for trykking er et dyptrykk, hvor motivet etses inn i trykkplaten ved hjelp av syre. Syren skaper fordypninger i overflaten, så jo lengre den ligger i syre jo dypere blir sporene og desto grovere blir linjene i det ferdige trykket. Deretter påfører man blekk/sverte og trykker bildet på papir med en presse.

EngravingKobberstikk – Bildet blir skjært inn i en plate av kobber eller sink, med verktøy kalt kobberstikler. Denne formen for trykking er et dyptrykk, som vil si at blekket blir smurt ned i platen (sporene som danner bildet). Det som skal være hvitt i bildet er opphøyd, altså det motsatte av høytrykk. Her er det mulig skape valører, siden teknikken innebærer tynne linjer og detalj-arbeid, samt skraveringsteknikker. Pengesedler blir produsert på denne måten.

LithographyLitografi/Steintrykk – Bildet blir til ved at voks blir tilført en steintavle. Deretter blir steintavlen blekket, blekket vil ikke sette seg på voksen, så det skaper et negativt bilde. Tilslutt blir en trommel rullet over steintavlen før man skaper et avtrykk på papir ved hjelp av en presse. Denne formen er trykking er et plan eller flattrykk, som vil si at de trykkende og ikke-trykkende partiene ligger på samme nivå som trykkplata. Her er det mulig å skape fine detaljer og presise linjer. Kan trykkes i store opplag uten slitasje.


A-Farge, B-Gummirakel, C-Sjablong, D-Silkeduk, E-Ramme, F-Trykk

Screen – printingSilketrykk/Serigrafi – Bildet blir til ved at trykkfargen blir overført til underlaget gjennom en stram, finmasket duk hvor bildet er avtegnet med lakk som en sjablong med åpne, tette partier. Først må duken tettes, og man lager sjablong, deretter trenger trykkfargen seg gjennom de fine hullene i duken og ned på f.eks et papir. Denne typen trykk egner seg for tekstil, keramikk, metall, glass, plast og papir. Denne formen for trykking er et plantrykk, som vil si at trykkplaten er helt plan.


Denne formen for trykking har jeg selv prøvd ut, dette på Videregående. Jeg har klart å finne frem både rammen og duken, samt et prøvetrykk. Jeg lagde et trykk av mine helter fra tv-serien Supernatural, Sam og Dean.


Monoprinting = Monotrykk – Mono betyr en, og innenfor trykking betyr det at man bare kan trykke et bilde en gang, samt bare få et eksemplar. Trykksverte blir smurt på en plate av glass og man skaper et avtrykk for hånd på papir. Man kan bruke blomster eller planter for å oppnå en spennende effekt. Denne formen for trykking er jeg veldig sikker på at jeg har prøvd, men det var mest sannsynlig på barneskolen, og dette er dessverre borte.


Digital printing = Digital trykk – Denne teknologien brukes til å produsere begrensede opplag av digitale utskrifter på forskjellige materialer. Denne formen for trykking er både raskere og billigere enn noen annen type trykke-metode presentert her. Toneren som fargen består av, legges som et tynt lag på utsiden av papiret, dette istedet for å trekke inn som flytende blekk. Krever ingen tørketid. En svært populær trykke-metode, mye brukt idag.

Kilder som er brukt:

http://no.wikipedia.org/wiki/Tresnitt

http://no.wikipedia.org/wiki/Linoleumstrykk

http://no.wikipedia.org/wiki/Koldnålsradering

http://no.wikipedia.org/wiki/Etsning

http://no.wikipedia.org/wiki/Kobberstikk

http://no.wikipedia.org/wiki/Litografi

http://no.wikipedia.org/wiki/Silketrykk

http://en.wikipedia.org/wiki/Monoprinting

– Annette B. D.