Oblig.08 – Ferdig Produkt

Her vil jeg presentere det ferdige sluttproduktet for oppgaven, i form av en nettside som handler om fire forskjellige kunstepoker. Først vil jeg vise noe av prosessen jeg har vært i gjennom med utforsking av farge, fonter og stil. Nedenfor ser du dette samlet.moodboard_prosess1moodboard_prosess2moodboard_prosess3Journeyofart

Over ser du prosessen med hvert frimerke-design, noen litt mer komplisert enn andre. Det andre bildet viser et skjermbilde av hvordan hovedsiden til nettsiden ser ut.

– Annette B. D.

Oblig.08 – Prosess 2 webside

I dette innlegget vil jeg vise noe av min prosess videre med websiden, og vise dere de ferdige designene for frimerkene som skal brukes på nettsiden.

Først ønsker jeg å vise dere litt av prosessen for å lage design til hver stilepoke. Først vil jeg ta for meg stilen Abtrskt ekspresjonisme. I denne stilen var det mye malerier, og ulike teknikker som ble brukt. Til designet for denne stilen, ønsket jeg selv å male. På det ene bildet ser du utstyret jeg brukte: akvarellmaling, pensler og papir. Det andre bildet viser et utsnitt av det ferdige maleriet. Jeg har valgt å fokusere på primærfarger, og har deretter blandet disse fargene for å skape sekundærfarger og andre nyanser. Det er ønskelig at bildet skal vise solen og dens varme i venstre hjørne, og deretter jorden, gresset og tilslutt havet og kulde.
_MG_3482maleri4

 

Slik ser det ferdige resultatet ut:
webabstractexpstamp1

Neste stil jeg ønsker å presentere er Swiss. Denne stilen bruker mye sans-serif typografi, grid og asymmetri. Det designet til denne stilen har jeg blitt inspirert av bildet under.
Skjermbilde 2013-10-13 kl. 22.21.31Skjermbilde 2013-10-13 kl. 22.10.23

Slik ser det ferdige resultatet ut:
webswisstamp2

Neste stil jeg ønsker å vise dere er Pop Art. Denne stilen har jeg jobbet med tidligere og føler meg ganske trygg på. Her har jeg valgt å fotografere meg selv, og bruke leppene mine som et utgangspunkt til designet, se bilde under. Jeg har valgt å bruke primærfargene blå, gul og rød, samt sekundærfargen grønn i det endelige designet.
_MG_3478Skjermbilde 2013-10-11 kl. 19.36.58

Slik ser det ferdige resultatet ut:
webpopartstamp2

Tilslutt vil jeg vise dere prosessen med designet til stilen Psykedelisk.
Skjermbilde 2013-10-14 kl. 13.37.34

Slik ser det ferdige resultatet ut:
webpsychstamp1

Oblig.08 – Prosess

I dette innlegget ønsker jeg å vise til min videre prosess fra idéutviklingsmetodene. Her vil jeg presentere valg av domene navn og skisser.

domenenavnskisse1skisse2

 

Når domenenavn ble bestemt, sjekket jeg om dette var tilgjendelig på Pro ISP sine hjemmesider. Navnet journeyofart.no var ledig, så da opprettet jeg dette og sendte dem en mail. Etter 24 timer var navnet og nettsiden offisielt oppe, bare uten innhold. Det kostet penger å opprette et nytt domenenavn, og for å ha et tilleggsdomene.
Skjermbilde 2013-10-07 kl. 12.13.55

Videre logget jeg inn med brukernavn og passord til cpanel. Der fant jeg Softaculous apps, og valgte WordPress. Jeg fylte ut all nødvendig informasjon og deretter klikket installer. Jeg ønsket å bruke WordPress til denne oppgaven, siden jeg ikke føler jeg 100% sikker med programmering. Jeg synes også det er mer enn nok å sette seg inn i, og jeg ønsker å kunne fokusere på design. I fremtiden ønsker jeg å designe, og kunne jobbe med en programmerer som lager siden slik jeg har designet.

Jeg skrev journeyofart.no/wp-admin i url adressen, og logget inn. Jeg kom da til WordPress siden, og gjorde noen forandringer. Videre gikk jeg tilbake i cpanel og opprettet et child theme til themet twenty thirteen som jeg har valgt å benytte til nettsiden. Jeg kopierte noen filer fra parent theme og gjorde noen forandringer i filene før jeg lagret dem i child theme. Alt som lagres i child theme overskriver det som finnes i parent theme.Skjermbilde 2013-10-07 kl. 12.19.52

Forsiden er statisk. Jeg har fjernet toppbilde på nettsiden, jeg ønsker bare topptekst (header). Jeg har opprettet 5 sider: home, abstrakt ekspresjonisme, swiss, pop art og psykdelisk. En plug-in har blitt installert – Styles. Denne funksjonen gjør det lettere å forandre farger, fonter og størrelse på tekst og layout på nettsiden.
Skjermbilde 2013-10-07 kl. 13.50.10

Nettsiden har gjennomgått en del eksperimentering av fargeharmoni og balanse, samt font valg. Selv om dette er noe jeg har tenkt mye på i design prosessen, måtte jeg teste ut hvordan de forskjellige fargene så ut på skjerm, og fonter. Dette var til stor hjelp.

– Annette B. D.

Oblig.08 – Research

Her vil jeg presentere research som er gjort til oppgaven, særlig valg av objekt og de fire stilepokene har jeg lest og funnet mye informasjon om.

Først ønsker jeg å vise notater og moodboard i forbindelse med oppgaven hvor man skal velge et objekt, et element eller en karakter som skal forandre seg («going on a journey») gjennom de ulike stilepokene. Utifra notatene har jeg samlet relevante bilder fra internett. Jeg har funnet mye inspirasjon til objekter på fototrykk.no sin side. Her har jeg fått inspirasjon til gjentander som man kan trykke på. Dette har vært en svært viktig faktor siden jeg ønsker å inkludere både design og typografi i oppgaven, dette for å tydelig vise hvilken stil som skal bli illustrert.
Objekt_notatmoodboard_01

Videre har jeg valgt kopp og frimerke som de to objektene jeg synes virket mest spennende og interessant for oppgaven. I disse to elementene kan man inkludere typografi naturlig. Når det gjelder koppen kan man bruke typografi ved å skrive hva slags kaffe koppen inneholder eller navnet på den som skal drikke (Starbucks stil). Når det gjelder et frimerke er det naturlig å inkludere typografi i form av pris, land og eventuelle andre opplysninger. Her har jeg samlet bilder funnet fra internett.
moodboard_krusmoodboard_frimerke

Utifra dette har jeg tatt enda et valg og bestemt meg for å velge frimerke som mitt valgte objekt for denne oppgaven. Begrunnelsen for dette er at typografi kommer naturlig, og at et frimerke er på reise (journey). Jeg føler dette objektet passer svært godt til oppgaven. Videre har jeg gjort en del research på frimerke design og kunst, og laget et moodboard.
moodboard_fridesign

Nå er objektet på plass. Stilepokene som skal brukes til denne oppgaven er bestemt av Noroff, og de er som følger: Abstrakt ekspresjonisme, Swiss, Pop Art og Psykedelia. Jeg har lånt noen bøker på biblioteket og brukt internett for å finne informasjon og inspirasjon om disse stilene og deres epoke. Nedenfor vil jeg skrive ned litt informasjon rundt hver stil og legge ved moodboard, slik at du får et inntrykk av hvordan stilen er.

Abstrakt Ekspresjonisme (1943-1965) – Også kalt The New York School. Startet i USA. Kunstnerne var opptatt av å uttrykke sine indre følelser og underbevissthet. Det ble brukt sterke og intense virkemidler, og et direkte og autentisk uttrykk. Kunstnere fra denne stilen er: Pollock, Kline, Rothko, Newman.
moodboard_abstrakt

Swiss (1950) – Også kalt The International Typographic Style. Startet i Sveits på 1950-tallet.  Viktige virkemidler er bruken av grid, asymmetrisk layout, sans-serif typografi, fotografi. Kunstnere fra denne stilen er: Max Bill, Frutiger, Hofmann, Ruder, Müller-Brockmann, Rand.
moodboard_swiss

Pop Art (1955-1970) – Var en reaksjon mot den abstrakte ekspresjonismen. Startet i USA i 1950 årene. Her er fokus på temaer og teknikker hentet fra masse og underholdningskulturen viktig. Stor påvirkning fra reklame, tv, tegneserie, industridesign, science fiction og vitenskapelige ideer. Kunstnere fra denne stilen er: Richard Hamilton, Peter Phillips, Pushwagner, Andy Warhol.
moodboard_pop

Psykedelia (1960-1970) – Startet på 1960-tallet, i hippiemiljøer. Stilen er preget av svingende og svaiende former, og sterke farger. Påvirkning fra Art Nouveau stilen, synsbilder og bruk av narkotika. Kunstnere fra denne stilen er: Wes Wilson, Rick Griffin, Stanley Mouse, Victor Moscoso.
moodboard-psy

– Annette B. D.

Oblig.08 – Interactive Infographics website

The main purpose with this assignment is to produce a website containing interactive info graphics, taking us through some of the style eras from the last 50 years. To achieve coherence, you are to choose a specific object, element or character that is «going on a journey», and changing throughout these style eras. You decide what you want to present. The Copyright Act prohibits the use of material which you have not created and produced yourself. The website must also contain a short introduction on each of the style eras, which are:
– Abstract expressionism
– Swiss
– Pop Art
– Psychedelia

Denne oppgaven handler om skjermbasert design, grafisk design for skjerm, infografikk og informasjons design, brukervennlighet og ulike stilepoker. Jeg skal lage en webside som skal presentere de 4 nevnte stilepokene, og velge en ting som skal forandre seg gjennom disse stilene. Websiden skal inneholde en oppsummering/introduksjon av hver stil/epoke. Oppgavens tidsrom er på 4 uker.

Målgruppen for oppgaven er en profesjonell gruppe av kunder. Dette oppfatter jeg som seriøst, ordentlig og et modent publikum. Det vil bli viktig å skrive profesjonelt og fange målgruppens interesse.

Det vil være viktig at jeg lager designet før jeg starter programmeringen. Videre ønsker oppgaveteksten at jeg skal følge denne planen:
– Uke 1: Planning (overview of assignment, sitemap etc)
– Uke 2: Design (idea, conceptual sketches, wireframing, prototyping etc)
– Uke 3: Development (site structure, coding, interactivity etc)
– Uke 4: Launch (final touch, transfer to server, testing, evaluation, deliver to client, report etc.)

Jeg startet med å lage et tankekart over oppgaven, og fikk skrevet ned mange tanker rundt temaet. Videre laget jeg et tankekart over de ulike stilepokene som jeg skal jobbe med i oppgaven, dette for å lære mer om disse.
Tankekart1Tankekart2
Tilslutt brukte jeg ABC metoden, hvor jeg skrev ned så mange relevante ord som mulig til hver bokstav. Disse idéutviklingsmetodene har vært til stor hjelp i den første prosessen i oppgaven.
ABC metode

– Annette B. D.