Uke 23 – Typografi/bilde – Action Script

Denne uken kommer jeg til å jobbe videre med programmet Adobe Flash. Jeg har brukt dagen idag og gårsdagen på å se gjennom ukens 10 videoleksjoner, og lese gjennom leksjoner om Action Script 3.0. I tillegg til dette har jeg vært på biblioteket og lånt flere bøker, denne gangen mer i dybden av illustrasjon og animasjon ved Flash.

Fra leksjonene har jeg lært at Action Script 3.0 er et objektorientert programmeringsspråk som Flash bruker. Det vil si at jeg må bruke et eget Actions panel i programmet for å legge inn forskjellige koder, som kan være en hendelse eller en funksjon. Et eksempel på dette er kommandoen stop, den gjør at flashfilmen stopper ved en ramme. Det finnes to typer actions; 1. Frame actions, som utfører en kommando når filmen når en definert ramme og 2. Button actions, som utfører en kommando etter interaksjon fra brukeren.

Huskeregler for Action Script (det jeg har lært så langt som er svært viktig):
– Navngi koding riktig, og påse at alle elementers navn er riktig. Movie Clip skal navngis med _mc, og button skal navngis med _btn
– Opprett et eget lag hvor du kan legge inn Actions, husk og lås andre lag du har i programmet når du arbeider.
– Bruk labels for navigering, og i sammenheng med kommandoen goto.
 Avslutt alltid syntaxen med semikolon ; 

– Annette B. D.