8.1 Lyd Effekt

Med aktiviteten Bil:start-stopp skal du nå legge til en lydeffekt inn i Flash filmen. Kravet er kun en lyd effekt. Presenter resultatet på din individuelle webserver.

Forrige uke jobbet jeg kun med den obligatoriske oppgaven, for å fokusere på å bli ferdig, samt for å oppnå det ønskede resultatet. Dette har ført til at jeg henger etter, siden jeg hadde to læringsaktiviteter som også skulle gjennomføres den uken. Disse aktivitetene har jeg gjort denne uken, siden jeg måtte bruke helgen på å komme meg etter alt arbeidet med Oblig.08-Flash. Det tok virkelig på psykisk og fysisk.

Jeg startet med å åpne arbeidsfilen fra aktivitet, bil:start-stopp. Videre fant jeg Sound library fra menyen i Adobe Flash, og gikk gjennom alle lydfiler med billyd. Tilslutt valgte jeg to lydfiler jeg likte best og dro de over til biblioteket. Jeg opprettet et eget lyd-lag og dro den ene lydfilen over på scenen. Når jeg nå trykket på play, spilte animasjonen med lyd. Det eneste problemet var at lyden var lengre enn animasjonen, så den stoppet ikke før lenge etterpå. Jeg søkte på nettet etter hvordan man kunne stoppe lyden, siden man ikke kunne bruke koding med Actions Script for å gi lyden en funksjon. På Adobe sine sider fant jeg mye interessant, og i Properies panelet var det mange valg jeg hadde oversett. Jeg valgte Stop under valget sync, og hadde spillehodet i siste frame i tidslinjen.

Lyd spiller en stor rolle til en multimedia produksjon, og i denne aktiviteten har jeg erfart bruken av lyd i en Flash produksjon. Videre i prosessen byttet jeg ut den gamle bil:start-stopp animasjonen med den nye med lyd, i Adobe Dreamweaver. Bil animasjonen finnes nederst på mitt enkle nettsted, her.

Egentlig burde jeg lagt til en knapp på animasjonen, slik at animasjonen ikke spiller av før brukeren ønsker det. Nå spiller animasjonen seg selv, og repeteres. Ulempen er at jeg har lagt filen på en html-side i mitt enkle nettsted, så med engang brukeren kommer til siden vil animasjonen spilles av med lyd. Brukeren vil ikke skjønne hvor lyden kommer fra, før vedkommende er nederst på siden. Jeg burde lagt til en knapp eller lagt animasjonen på en egen side, men dette er noe jeg har forbedre senere.

– Annette B. D.

 

Oblig.08 – Ferdig

Idag er innleveringsdagen for obligatorisk oppgave 08 – Flash. Igår klarte jeg heldigvis og ordne opp i problemene som oppsto ved integrering av fotogalleri og banner til mitt enkle nettsted. Jeg fryktet det kom til å bli vanskelig, og det var akkurat det som skjedde.

Først gikk jeg igjennom fotogalleriet; sjekket at alt var på plass og slik jeg ønsket. Deretter eksporterte jeg FLA filen til en SWF fil, altså en komprimert fil. Lagret denne filen i samme mappe som banneret. Jeg åpnet banneret i Flash, sjekket at animasjonen fortsatt fungerte og at alt var på plass. Deretter åpnet jeg Action Script vinduet og kodet riktig URL i parentesene, slik som vist under.

Jeg eksporterte denne til en SWF fil, og lagret i samme mappe som galleriet. Videre åpnet jeg Adobe Dreamweaver, index siden. Her importerte jeg banneret og la den inn nederst på siden. Jeg hadde allerede lagt til fotogalleriet i en egen Flash mappe, så denne var det bare å laste opp. Etter en del forsøk på å teste ut resultatet på mitt enkle nettsted, kom denne meldingen opp ved å klikke på banneret:

Noe var altså feil i kodingen til banneret eller plasseringen i mappene. Jeg prøvde meg frem; forandret kodingen, forandret mappeplassering, forandret filnavn etc. Den samme meldingen kom fortsatt opp. Etter mange timer begynte jeg å bli veldig frustrert, og da jeg spurte om hjelp på forumet til Noroff følte jeg meg både dum og fortvilet når jeg ikke skjønte forslagene de kom med. Uansett, etter mye fortvilelse greide jeg det tilslutt. Jeg lagret banneret som SWF på nytt, med et annet filnavn, la det til i Dreamweaver med en annen tittel, og lastet opp på nytt. Problemet var mest sannsynlig at filnavn og tittel var det samme, når jeg forandret dette var problemet løst.

Nå håper jeg virkelig at alt fungerer slik jeg ønsker, og at det fungerer likt på alle maskiner. For å komme til hovedsiden på mitt enkle nettsted hvor banneret er plassert, klikk her.

Banneret ser slik ut, og er allerede halvveis i animasjonen i denne printscreenen. Jeg har lagt til en svart ramme på banneret og sidene i fotogalleriet, for å skille de fra nettstedet og for å skape en bedre helhet i designet.

For å komme direkte til Flash fotogalleri, bruk denne linken, her.

Først kommer du til hovedside 1, som viser forsiden til fotoessayet og galleriet med fotografi, tittel og rammer. Deretter kommer du til hovedside 2, som viser titler til hvert bilde, samt tittel med tekst til fotogalleriet. Jeg håper teksten er med på å veilede brukeren til å forstå hva de ulike knappenes funksjon er. Dette er noe jeg har brukt mye tid på å få til, og for å forstå hvordan det fungerer anbefaler jeg å sjekke det ut. Fra denne siden kommer brukeren til selve galleriet, hvor knapper blir brukt for å ta brukeren tilbake eller videre i fremvisningen, eller tilbake til hovedside 2.

En annen viktig ting til denne oppgaven er rapporten, som teller 20%. Jeg legger mye arbeid i rapporten, det er veldig viktig for meg at denne fremstår profesjonelt og at den reflekterer min prosess og arbeidsmetode, samt idé og utvikling. Her kan jeg bruke litteratur og leksjoner fra Noroff som kilder, og begrunne mine valg. Hva har jeg lært? Hvordan har jeg lært det? Hvorfor? Hva har jeg gjort og hvordan?

Dette er noe jeg prøver å svare på i rapporten. I rapporten følger jeg et oppsett gitt av Noroff, hvor det starter med en innledningsdel, deretter en del om research og arbeidsprosess, videre en del om designvalg, så en del med egenevaluering og konklusjon, og tilslutt kildehenvisning og referanser. For de som ønsker å lese rapporten, totalt 10 sider, bruk linken under.

Rapport Oblig.8

– Annette B. D.

Oblig.08 – Størrelse og dimensjon

Siden det ikke står noe i oppgaveteksten om hvilken størrelse man kan/skal bruke har jeg gjort research på dette og kommet frem til en egen løsning. Først formulerte jeg noen spørsmål og stilte disse i forumet. Det jeg lurte på var om man skulle bruke noen bestemt størrelse på dokumentet for galleriet og banner, og evt. hvilken størrelse de anbefalte å bruke. Jeg lurte også på hvordan man kan lage en bakgrunn, siden alle dokumentene på hver scene i Adobe Flash blir de samme. Det jeg fikk til svar var at jeg selv kunne bestemme størrelsen på dokumentet, men at det må være bestemt utifra hvilke rammer de skal vises i, altså for skjerm. Bakgrunn måtte jeg lage selv, men hvordan vet jeg fortsatt ikke, og for banner ble jeg anbefalt å lete på nettet etter standardstørrelser.

Etter å ha jobbet lenge med en test til fotogalleriet, hvor jeg brukte tiff-filer, bestemte jeg meg for å lagre disse for web and devices, og lagre i JPEG. Galleriet jeg jobber med nå bruker ikke like lang tid på å lagre og legge til elementer som test-galleriet. Her ser jeg allerede en forbedring jeg har klart å løse gjennom prosessen i denne oppgaven. Jeg har brukt en scene for hvert bilde i galleriet, og vet at dette gjør at filen min blir større. Ellers har jeg prøvd å forholde meg så mye som mulig til symboler, siden dette er plassbesparende og mer oversiktlig.

For reseach på skjermstørrelse har jeg brukt denne linken, her. Fra informasjon på denne siden har jeg valgt at galleriet skal ha dimensjonene 1024 x 768 pixler.

Jeg gjorde om dimensjonene på dokumentet i Adobe Flash, og følte denne størrelsen var svært stor. Selv om det står på nettstedet at de fleste bruker en større dimensjon enn 1024 x 768 pixler, valgte jeg å forholde meg til denne som en start. Jeg har aldri laget noe i Flash før som skal lastes opp på mitt enkle nettsted, derfor velger jeg trygge løsninger å forholde meg til som nybegynner. I følge en statistikk (se her) var 1024 x 768 pixler svært populært i 2006, mens det i år er kun 13% som bruker denne dimensjonen. De fleste brukere, hele 85%, benytter en skjermstørrelse som er større enn 1024 x 768 pixler. Jeg har også tatt i betrakning at jeg ikke skal bruke noen elementer utenfor Flash-filmen.

Når det gjelder standardstørrelser for banner var det mye informasjon å finne om dette på nettet, bla. Wikipedia og Flashbanners. Banner er en slags annonse, og en form for reklame. Ønsker man å markedsføre seg på internett gjøres dette stort sett ved hjelp av bannere, for å tiltrekke seg flere besøkende og vekke interesse.

Ut i fra disse eksemplene finner man mange standardstørrelse som går igjen. Noen av dem er leaderboard, skyscraper, square, button og vertical.

Siden jeg valgte en dimensjon som ikke lengre er så vanlig for skjermstørrelse, har jeg valgt og ikke bruke en standardstørrelse for banner heller. Først sjekket jeg Adobe Flash sine Standard templates banner, men de var enten for små eller for store for mitt ønske. Jeg ønsker en banner som er like bred som innholdet i mitt enkle nettsted, altså 640 pixler bred. Dette er noe jeg ønsker å utnytte, og da kommer høyden an på hvordan animasjonen min skal være. Banneren blir en form for leaderboard, som enten skal plasseres øverst eller nederst på mitt enkle nettsted.

Ut i fra research har jeg en god begrunnelse for hvorfor jeg har valgt akkurat disse dimensjonene på dokument for galleri og banner. Jeg har tatt egne beslutninger, og tatt hensyn til mitt enkle nettsted, hvor dette skal lastes opp og integreres. Hvordan resultatet blir gjenstår å se en gang til neste uke.

– Annette B. D.

7.3 Bil; Start – Stopp

Du skal i denne aktiviteten lage en grafikk av en bil. I selve scenen skal du forflytte bilen fra et punkt A- til et punkt B. Bruk Classic tween for å lage mellomposisjonene. I tillegg skal bilen ha en «myk» start og slutt, bruk easing prinsippet til å utføre dette.

Først lagde jeg et nytt symbol, et movie clip symbol. Her tegnet jeg en bil ved hjelp av Adobe Flash sine tegneverktøy. Selve tegningen tok litt tid, siden jeg er ny i programmet og ikke helt kjent med alle verktøy. Etter mye pirke-arbeid med bilen, la jeg til farger og gikk tilslutt over alle anchor points i tegningen med selection tool. Dette gjorde jeg for å slette noen punkter, og for å rette opp tegningen, samt fylle hull.

Etter selve tegne delen, dro jeg bil-symbolet over i en scene, og flyttet bilen helt til venstre i bildet. Deretter gikk jeg til frame 72 i timeline og valgte Insert keyframe, så flyttet jeg bilen helt til høyre i bildet. Så valgte jeg create Classic tween, og bilen forflyttet seg fra punkt A (venstre) til punkt B (høyre). Videre arbeidet jeg i Properties panelet til høyre i Flash med easing prinsippet. Her jobbet jeg ut i fra en kurve; jo brattere kurve, jo raskere fart. Her er en printscreen av kurven:

Nå viser animasjonen min en bil jeg beveger seg fra høyre til venstre med en myk start og en myk slutt. For å se animasjonen av bilen gå til mitt enkle nettsted, nest nederste på siden, her.

For å øve meg enda mer på animasjon ville jeg prøve å få bilen jeg å kjøre opp og ned en hompete vei, og med noen hindringer i veien. Jeg opprettet et eget lag hvor jeg tegnet en hompete vei, og steiner. Opprettet et nytt lag hvor jeg dro inn bil-symbolet mitt. Deretter valgte jeg create Motion tween, og lagde dette helt til frame 96, altså en animasjon på 4 sek. Med motion tween kommer en «motion» strek, som man kan forandre opp eller ned. Denne motion kurven forandret jeg noe etter tegningen av veien, og fikk tilslutt bilen min til å følge veien fra venstre til høyre.  For å se animasjonen av bilen min som kjører opp og ned en vei, se nederst på nettstedet mitt, her.

– Annette B. D.