7.3 Bil; Start – Stopp

Du skal i denne aktiviteten lage en grafikk av en bil. I selve scenen skal du forflytte bilen fra et punkt A- til et punkt B. Bruk Classic tween for å lage mellomposisjonene. I tillegg skal bilen ha en «myk» start og slutt, bruk easing prinsippet til å utføre dette.

Først lagde jeg et nytt symbol, et movie clip symbol. Her tegnet jeg en bil ved hjelp av Adobe Flash sine tegneverktøy. Selve tegningen tok litt tid, siden jeg er ny i programmet og ikke helt kjent med alle verktøy. Etter mye pirke-arbeid med bilen, la jeg til farger og gikk tilslutt over alle anchor points i tegningen med selection tool. Dette gjorde jeg for å slette noen punkter, og for å rette opp tegningen, samt fylle hull.

Etter selve tegne delen, dro jeg bil-symbolet over i en scene, og flyttet bilen helt til venstre i bildet. Deretter gikk jeg til frame 72 i timeline og valgte Insert keyframe, så flyttet jeg bilen helt til høyre i bildet. Så valgte jeg create Classic tween, og bilen forflyttet seg fra punkt A (venstre) til punkt B (høyre). Videre arbeidet jeg i Properties panelet til høyre i Flash med easing prinsippet. Her jobbet jeg ut i fra en kurve; jo brattere kurve, jo raskere fart. Her er en printscreen av kurven:

Nå viser animasjonen min en bil jeg beveger seg fra høyre til venstre med en myk start og en myk slutt. For å se animasjonen av bilen gå til mitt enkle nettsted, nest nederste på siden, her.

For å øve meg enda mer på animasjon ville jeg prøve å få bilen jeg å kjøre opp og ned en hompete vei, og med noen hindringer i veien. Jeg opprettet et eget lag hvor jeg tegnet en hompete vei, og steiner. Opprettet et nytt lag hvor jeg dro inn bil-symbolet mitt. Deretter valgte jeg create Motion tween, og lagde dette helt til frame 96, altså en animasjon på 4 sek. Med motion tween kommer en «motion» strek, som man kan forandre opp eller ned. Denne motion kurven forandret jeg noe etter tegningen av veien, og fikk tilslutt bilen min til å følge veien fra venstre til høyre.  For å se animasjonen av bilen min som kjører opp og ned en vei, se nederst på nettstedet mitt, her.

– Annette B. D.

5.2 Interaktivitet – Action Script 3.0

I denne aktiviteten skal du designe og kode knapper til bruk i scenene du lagde i forrige aktivitet. 2 knapper skal lages, en for hver scene. Funksjonen til knappene skal være å kunne bevege seg mellom de to scenen ved hjelp av knappene.

Siden jeg lagde fire komposisjoner i forrige aktivitet ville jeg i denne aktiviteten prøve å bruke knapper for å kunne bevege seg gjennom alle de fire komposisjonene. Målet med denne aktiviteten er en praktisk innføring i Action Script 3.0, og å kunne bruke dette i en Flash film.

Først åpnet jeg det ene dokumentet jeg arbeidet på i forrige aktivitet. Deretter Insert-New symbol, og valgte en button symbol. Jeg har i denne aktiviteten designet mange typer knapper, og gitt de forskjellig navn. Ved File-Publish Preview-Flash kan man se en forhåndsvisning av filmen, og jeg opplevde at noe var feil i kodingen. Derfor prøvde jeg å designe nye knapper, gi de en ny plassering og navn, men det oppsto fortsatt feil (error).

Etter mye frustrasjon, siden jeg er helt ny i programmet er det heller ikke lett å vite hva som er den eventuelle feilen, tenkte jeg å bytte to de to knappene «forrige» og «neste», med en knapp som kan ta deg videre til neste scene/komposisjon. Siden oppgaven sier at man skal designe to knapper, valgte jeg å kalle deg ene knappen for «harmoni» og den andre for «kontrast». Jeg fortsatte som tidligere; skrev inn koding til hver scene, låste alle andre lag enn actions, påså at navngiving var riktig etc. Tilslutt fant jeg feilen, siden kodingen skal henvise deg til neste scene hadde jeg glemt et mellomrom mellom frame 1 og scene (og kanskje stor bokstav på S: eks. (1, «Scene 2»). Dette løste iallefall problemet mitt, så nå er jeg så fornøyd med at alt er på plass.

Videre la jeg til to nye scener, og lagde to helt like komposisjoner som jeg hadde utført i forrige aktivitet (men da i et eget dokument). Deretter la jeg til de to knappene til den komposisjonen de tilhørte, og endte tilslutt med fire scener hvor man bruker knapper for å bevege seg mellom scenene. Printscreen av arbeidene i programmet:

– Annette B. D.