Learning activity week 3 – Question 2

Look at the history timeline at the beginning of this lesson. Gather information from 1900-2000, and design your own timeline for the Swiss Design Style. Each movement should be described in a creative way.

Denne læringsaktiviteten har tatt mye mer tid enn planlagt, både fordi jeg ikke helt har forstått oppgaven og fordi det rett og slett har vært svært utfordrende å gjennomføre den.

Først gikk jeg tilbake til linken jeg ble anbefalt å bruke fra pensum, hvor det var en tidslinje over grafisk designs historie, du kan finne den her. Fra forsiden kan du klikke deg videre til selve tidslinjen, og deretter utforske de ulike bevegelsene/stilene og videre fordype deg. Utifra dette tolket jeg først oppgaven som at jeg skulle designe en tidslinje over grafisk designs historie. Dette gjorde jeg slikt:


Etter dette leste jeg oppgaven flere ganger, på nytt, itillegg til å se på andre studenters arbeider fra Noroff. Jeg hadde tydeligvis misforstått. Oppgaven gikk ut på å designe en tidslinje over Swiss stilen, og lage dette kreativt og oversiktlig. Med noe av det samme designet, laget jeg en oversikt som så slik ut:


Selv nå følte jeg at tidslinjen manglet tekst, bilder og illustrasjoner, og ikke virket særlig kreativ, tross mye tid som er brukt til planlegging og research. Videre bestemte jeg meg for å lage en oversikt over hva jeg kunne plassere over, og prøve å få en bedre helhet, samt flyt i designet. Jeg benyttet meg flittig av grid system og linjaler i Illustrator, og internett til å samle inn relevante bilder og illustrasjoner. Etter mye arbeid, ble resultatet slik:


Denne tidslinjen er kanskje ikke så oversiktlig, og bruker ikke farger for å illustrere år, slik som tidslinjene over. Den denne har mer tekst, altså mer informasjon, samt bilder og illustrasjoner som viser arbeider som er utført, fonter som er utviklet, bøker som er utgitt m.m.

Jeg har lært veldig mye om både grafisk designs historie og Swiss stil bevegelsens historie og kjennetegn. Denne tidslinjen håper jeg å bruke i fremtidige oppgaver, eller at andre finner inspirasjon eller informasjon de kan bruke til sine oppgaver.

– Annette B. D.

7.3 Bil; Start – Stopp

Du skal i denne aktiviteten lage en grafikk av en bil. I selve scenen skal du forflytte bilen fra et punkt A- til et punkt B. Bruk Classic tween for å lage mellomposisjonene. I tillegg skal bilen ha en «myk» start og slutt, bruk easing prinsippet til å utføre dette.

Først lagde jeg et nytt symbol, et movie clip symbol. Her tegnet jeg en bil ved hjelp av Adobe Flash sine tegneverktøy. Selve tegningen tok litt tid, siden jeg er ny i programmet og ikke helt kjent med alle verktøy. Etter mye pirke-arbeid med bilen, la jeg til farger og gikk tilslutt over alle anchor points i tegningen med selection tool. Dette gjorde jeg for å slette noen punkter, og for å rette opp tegningen, samt fylle hull.

Etter selve tegne delen, dro jeg bil-symbolet over i en scene, og flyttet bilen helt til venstre i bildet. Deretter gikk jeg til frame 72 i timeline og valgte Insert keyframe, så flyttet jeg bilen helt til høyre i bildet. Så valgte jeg create Classic tween, og bilen forflyttet seg fra punkt A (venstre) til punkt B (høyre). Videre arbeidet jeg i Properties panelet til høyre i Flash med easing prinsippet. Her jobbet jeg ut i fra en kurve; jo brattere kurve, jo raskere fart. Her er en printscreen av kurven:

Nå viser animasjonen min en bil jeg beveger seg fra høyre til venstre med en myk start og en myk slutt. For å se animasjonen av bilen gå til mitt enkle nettsted, nest nederste på siden, her.

For å øve meg enda mer på animasjon ville jeg prøve å få bilen jeg å kjøre opp og ned en hompete vei, og med noen hindringer i veien. Jeg opprettet et eget lag hvor jeg tegnet en hompete vei, og steiner. Opprettet et nytt lag hvor jeg dro inn bil-symbolet mitt. Deretter valgte jeg create Motion tween, og lagde dette helt til frame 96, altså en animasjon på 4 sek. Med motion tween kommer en «motion» strek, som man kan forandre opp eller ned. Denne motion kurven forandret jeg noe etter tegningen av veien, og fikk tilslutt bilen min til å følge veien fra venstre til høyre.  For å se animasjonen av bilen min som kjører opp og ned en vei, se nederst på nettstedet mitt, her.

– Annette B. D.

7.1 Shape Tween Animasjon

Ved bruk av shape tween skal du lage en flash animasjon hvor geometriske former skal omformes til ditt navn. Shape tween er en av metodene som er innebygget i Adobe Flash for å utføre mellomposisjonene til en grafikk fra en ekstremposisjon til en annen.

Jeg har egentlig vinterferie denne uken, men med mange aktiviteter som skal gjennomføres og en stor obligatorisk oppgave som skal utarbeides føler jeg ikke at jeg kan ta meg helt fri. Derfor kommer neste ukes aktiviteter til å bli gjennomført og postet denne uken.

Før jeg kunne gå løs på aktivitetene måtte jeg se en del videoer om de ulike animasjonsverktøyene i Adobe Flash, samt lære om prinsippet om ekstremposisjoner i animasjon. Jeg startet med å lage noen geometriske former i hvert sitt lag, og la til en bokstav lengre ut i filmen/timeline. Deretter valgte jeg Create Shape Tween, men ingenting skjedde. Etter mye jobbing med å prøve og finne feilen, startet jeg fra begynnelse igjen. Denne gangen la jeg til en bokstav og byttet bokstav etter en del frames/rammer. Slik så det ut:  

Nå forandret A bokstaven seg gradvis til en V bokstav, og ved hjelp av hints kontrollerte jeg hvordan forandringen skulle være. Etter dette bestemte jeg meg for å lage et symbol av hver bokstav og se om det ville løse noen av mine problemer. Dette ga meg ekstra mye jobb, og tiden fløy av gårde. Jeg vil ikke anbefale å bruke denne metoden til andre, men med mer øvelse går det kanskje fortere. Etter mye jobbing og slit med å få de ulike objektene på riktig plass, endte jeg opp med dette: 

Som dere ser ble ikke resultatet helt bra, men animasjonen fungerte. Problemet mitt denne gangen var bruken av free transform; flyttet jeg de geometriske figurene ble bokstavenes plassering helt feil.

Etter en pause ville jeg prøve på nytt, selv om jeg var fornøyd med at jeg endelig hadde klart å få til en animasjon. Denne gangen lagde jeg en geometriske figur som jeg kopierte i hvert lag, og etter en del frames/rammer la jeg til bokstaver i navnet mitt. Jeg brukte linjal for å plassere objektene så nøye som mulig, og planla dette på forhånd. Tilslutt la jeg til flere former og linjer, slik at resultatet skulle se ut som en buss.

En svært lærerik oppgave, hvor jeg virkelig fikk utfordret meg selv. Bruken av dette verktøyet åpner for mange valgmuligheter og idéer til andre former som kan forandre seg til noe annet. Legg merke til at den første animasjonen er laget med 1 sek, og den siste med 2 sek. Animasjonen kan du se lengre ned på denne siden, her.

– Annette B. D.